Ledare i Guds rike - Olof Edsinger

Logga in för att skriva en recension.

Recensioner

2014-06-19
Recensent: Olof
Dagen 140121: Viktig bok om kristet ledarskap
Vad skiljer ett kristet ledarskap från ledarskap i allmänhet? Hur kan man bli kanal för Guds kraft, snarare än sin egen? Vad säger Bibeln om ledarskap, och hur kan det tillämpas i dag?
Det är inga små frågeställningar Olof Edsinger ger sig i kast med i sin senaste bok, men jag delar hans uppfattning att de är viktiga att fundera över. I alla sammanhang kan en ledare antingen frigöra eller begränsa dem han eller hon leder och vanligen anger ledaren tonen för hela den kultur denne är satt att leda. I så kallade kristna grupperingar där Jesus är både grundbult och föredöme är det givetvis intressant att försöka utgå från bibliska principer.
I boken tar författaren upp många exempel från företrädesvis Nya testamentet. Han berör ämnen som frestelser, utmaningar, mandat, underordning, prioriteringar och tjänande, och det görs på ett balanserat men samtidigt utmanande sätt.
Utan att förringa Olof Edsingers tidigare nio böcker, varav jag läst fyra, tror jag ändå det finns fog för påståendet att ”Ledare i Guds rike” är hans hittills bästa. Under drygt åtta år har han varit generalsekreterare för Salt – EFS barn och ungdomsorganisation – och nästan lika länge har han funnits med i ledarskapet för EFS i Mikaelskyrkan, Uppsala.
I boken ger han många exempel från sina egna erfarenheter som ledare och återkommande genom boken känns det som han funderat mycket kring frågorna om ledarskap och lärjungaskap. För den som på något sätt fungerar som ledare i kristna sammanhang finns det absolut anledning att läsa denna bok.
Logga in för att lämna en kommentar.
2014-12-18
Olof
Recension av Johan Ericson i Budbäraren nr 12 2014:
Lika bra att få det sagt med en gång – jag tycker att detta är en bra, rentav mycket bra bok. Jag har plöjt hyllmetrar med olika former av ledarskapslitteratur, profan så väl som med kristna förtecken, och denna bok står ut som en av de absolut bästa.
Varför? Främst därför att den kopplar ett helhetsgrepp och lyckas belysa ledarskapets olika sidor. Men också för att den är så praktisk och inte väjer för de svåra frågorna som motiv och integritet. Som titeln anger så handlar det om att leda i Guds rike och utifrån dess unika förutsättningar och krav. Eller med andra ord – andligt ledarskap – till skillnad från annat ledarskap. Principerna är i mycket detsamma men den andliga dimensionen belyses på ett klarsynt sätt. Likaså betonas Kristi efterföljelse som grundstenen i det som är andligt ledarskap. Olofs beskriver det med en belysande enkelhet genom: ”… att utrycka det i forma av en ekvation: kristet ledarskap = lärjungaskap + ansvar.”
Boken är väl disponerad och pedagogisk, den lämpar sig lika bra för sträckläsning som studielitteratur i en smågrupp eller som del i en ledarutbildning. Författaren delar frimodigt med sig av egna erfarenheter och hans enkla, rättframma och målande språk gör boken lättillgänglig. Det är lätt att förstå varför den tagits emot med så stor entusiasm i många sammanhang, och jag vill rekommendera den till alla som på något sätt verkar i någon form av kristen verksamhet.
Och för er som undrar vilken ledarskapssyn Olof ger yttryck för så vill jag avsluta med ytterligare ett citat: ”En andlig tjänst är inte en merit att hålla upp inför andra, utan ett tjänaruppdrag att praktisera i kärlek.”