Har du ett manus?

Viktigt att veta:


• Skicka inte in hela ditt manus till oss. Välj ut 2-3 av de mest intressanta kapitlen (eller till exempel de 2-3 första kapitlen). Vi återkommer om vi vill läsa hela manuset. 

• Vi tar bara emot manus via e-post. Du väljer själv om du vill maila en PDF eller Word-fil.


• Vi har som målsättning att svara inom tre månader, men under vissa perioder får vi in väldigt många manus och därför kan det ta längre tid.

• Vi kan tyvärr inte kommentera eller recensera ditt manus om vi tackar nej till utgivning. (Ett nej behöver inte betyda att vi inte gillar din bok. Boken ska passa in i vår övriga utgivning och bedömas vara intressant för en större målgrupp. Kom också ihåg att vi får in väldigt många manus och kan också välja bland tusentals utgivningar i andra länder.)

• Tillsammans med ditt manus önskar vi svar på följande frågor: 

1. Beskriv lite kort vem du är.
2. Vilken titel har du tänkt dig?
3. Vad handlar boken om?
4. Är boken färdigskriven? 
5. Vad gör dig kvalificerad att skriva denna bok?
6. Vilken målgrupp riktar sig boken till?
7. Hur kan du hjälpa till att marknadsföra boken?
8. Varför tror du att människor vill läsa just din bok?
9. Hur många exemplar kan du själv köpa in av boken?

Du kan skicka ditt manus till: manus@sjobergsforlag.se